DOKUMEN | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» DOKUMEN

DOKUMEN

Mahawangsa
1
Kit Penyerahan Manuskrip
2
Panduan Penghantaran Manuskrip
3
Mahawangsa Vol 1 (1) Jun 2014
4
Mahawangsa Vol 1(2) November 2014
5
Mahawangsa Vol 2(1) Jun 2015
6
Mahawangsa Vol 2(2) Nov 2015
7
MAHAWANGSA Vol 2(2) Nov 2015
8
MAHAWANGSA Vol 3 (1) JUN 2016
9
MAHAWANGSA Vol 3 (2) NOV 2016
10
MAHAWANGSA Vol 4 (1) JUN 2017
11
MAHAWANGSA Vol 4 (2) Nov 2017
12
MAHAWANGSA Vol. 5(1) Jun 2018
13
MAHAWANGSA Vol 5 (2) Nov 2018

CV JBI
14
Dr. Vahid
15
Dr. Chan Mei Yuit

Skema Program
16
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) - Major Bahasa Arab
17
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) - Major Bahasa Cina
18
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) - Major Bahasa Jerman
19
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) - Major Bahasa Perancis
20
Bacelor Komunikasi - Kewartawanan
21
Bacelor Komunikasi - Penyiaran
22
Bacelor Komunikasi - Komunikasi Korporat
23
Bacelor Komunikasi - Komunikasi Kemanusiaan
24
Bacelor Sastera - Kesusasteraan Inggeris
25
Bacelor Sastera - Bahasa Inggeris

Buku Panduan Program
26
Buku Panduan Pelaksanaan dan Penulisan PITA 2016
27
Buku Panduan Program Prasiswazah 2016/2017

Buku Program Pengajian Siswazah (Bakal Pelajar)
28
Jabatan Komunikasi
29
Jabatan Bahasa Melayu
30
Jabatan Bahasa Inggeris
31
Bahasa Arab (Jabatan Bahasa Asing)
32
Kesusasteraan Cina (Jabatan Bahasa Asing)
33
Merentas Jabatan (Pengajian Wacana/Linguistik Terapan Bandingan/Pengajian Sastera dan Budaya/Penterj

Buku Program Pengajian Siswazah (Pelajar Semasa)
34
Bahasa Arab
35
Bahasa Melayu (Secara Penyelidikan)
36
Kesusasteraan Cina
37
Komunikasi
38
Merentas Jabatan (Pengajian Wacana/Linguistik Terapan Bandingan/Pengajian Sastera dan Budaya/Penterj
39
Bahasa Inggeris (Secara Penyelidikan)
40
Kesusasteraan Inggeris
41
Kesusasteraan Melayu (Secara Penyelidikan)
42
Linguistik Terapan (Secara Kursus)
43
Bahasa Melayu (Secara Kursus)
44
Komunikasi Korporat (Secara Kursus)
45
Kesusasteraan Melayu (Secara Kursus)
46
Kesusasteraan Dunia (Secara Kursus)
47
Bahasa Parsi

Statistik Pengajian Siswazah
48
Statistik Pengajian Siswazah

ELTP
49
Borang Permohonan ELTP

Pengajian Siswazah
50
Garis Panduan Penulisan Tesis Pascasiswazah
51
Buku Peraturan SPS UPM
52
Standard MQA bagi Master dan Dokktor Falsafah
53
Kalendar Akademik Semester 2 2018/2019

Biasiswa PhD Horizon 2020
54
Biasiswa PhD Horizon 2020

Asian Journal of Applied Communication (AJAC)
55
VOL. 7 (2) DECEMBER 2018

STANDARD PROGRAM
56
Pengajian Media dan Komunikasi (BM)
57
Pengajian Media dan Komunikasi (BI)
58
Bahasa

Takwim Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
59
Takwim FBMK 2019

DASAR
60
DASAR ISMS

PIAGAM PELANGGAN
61
Piagam Pelanggan Prasiswazah
62
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

PRASISWAZAH (SEPENUH MASA)
63
Yuran bagi Program T20 (Semester 1 2019/2020)
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661/8760/87
03-9769 3727
B1566575252