DOKUMEN | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» DOKUMEN

DOKUMEN

Syarat Kemasukan Program Bacelor (Sepenuh Masa/Separuh Masa)
1
Lepasan STPM
2
Lepasan Matrikulasi/Asasi
3
Lepasan Diploma/Setaraf

Skema Program Pengajian Bacelor
4
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
5
Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian
6
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian
7
Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris dengan Kepujian
8
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Jerman dengan Kepujian
9
Bacelor Sastera Bahasa Arab dengan Kepujian
10
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian
11
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Perancis dengan Kepujian
12
Bacelor Komunikasi dengan Kepujian

Skema Program Pengajian Bacelor Eksekutif
13
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
14
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian
15
Bacelor Sastera Bahasa Arab dengan Kepujian
16
Bacelor Komunikasi dengan Kepujian

Brosur Program Bacelor
17
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
18
Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian
19
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian
20
Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris dengan Kepujian
21
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian
22
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Perancis dengan Kepujian
23
Bacelor Sastera Bahasa Arab dengan Kepujian
24
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Jerman dengan Kepujian
25
Bacelor Komunikasi dengan Kepujian

Latihan Industri
26
Borang Permohonan Tempat Latihan Industri
27
Borang Maklum Balas Penempatan Latihan Industri
28
Borang Pengesahan Lapor Diri
29
Buku Log Latihan Industri
30
Borang Laporan Prestasi Latihan Industri oleh Majikan
31
Borang Akuan Penghantaran Laporan Latihan Industri

Garis Panduan Geran Micro
32
Garis Panduan Geran Micro

Borang Permohonan Geran Micro
33
Borang Permohonan Geran Micro

Pengajian Siswazah
34
Garis Panduan Penulisan Tesis Pascasiswazah
35
Buku Peraturan SPS UPM
36
Standard MQA bagi Master dan Dokktor Falsafah
37
Senarai Penawaran Kursus Bagi Semester 1 2022/2023
38
Brosur Jabatan Bahasa Inggeris
39
Jadual Penawaran Kursus Semester Kedua 2022/2023

Statistik Pengajian Siswazah
40
Statistik Pengajian Siswazah

Biasiswa PhD Horizon 2020
41
Biasiswa PhD Horizon 2020

ELTP
42
Borang Permohonan ELTP

MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (MQF) 2 nd EDITION
43
MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (MQF) 2 nd EDITION

GERAN MIKRO
44
BORANG PERMOHONAN
45
GARIS PANDUAN GERAN MIKRO FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

DASAR
46
DASAR ISMS

PIAGAM PELANGGAN
47
Piagam Pelanggan Prasiswazah
48
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 8661
03-9769 3727
WWDVPA1:15:09