PENYELIDIKAN | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Penyelidikan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi bermatlamat untuk membentuk, menguji dan memperbaiki sesuatu teori serta mengikut bidang tumpuan (niche) yang telah dikenal pasti dalam bidang bahasa, sastera dan komunikasi serta menyokong usaha universiti menjadi universiti penyelidikan.

WWDVPAR:15:44