JURNAL KAMI | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

» JURNAL KAMI

JURNAL KAMI

Fakulti menerbitkan 3 buah jurnal iaitu Journal of Language and Communication, Jurnal Pertanika Mahawangsa dan Asian Journal of Applied Communication.

SWMKCAV:02:49