Program Pengajian | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» AKADEMIK » Program Pascasiswazah » Program Pengajian

Program Pengajian

PROGRAM SISWAZAH

Program pengajian siswazah mula ditawarkan pada 1995. Program ini diwujudkan khusus untuk pelajar yang telah pun memperoleh ijazah bacelor dan master dalam bidang bahasa, kesusasteraan, dan komunikasi. Program ini ditawarkan untuk membolehkan pelajar meneroka ilmu pengetahuan dengan berdasarkan penyelidikan dalam bidang bahasa, kesusasteraan, dan komunikasi.

 

Doktor Falsafah (PhD)

 

JABATAN PROGRAM
Jabatan Bahasa Melayu
 • Doktor Falsafah (Bahasa Melayu)
 • Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)
Jabatan Bahasa Inggeris
 • Doktor Falsafah (Bahasa Inggeris)
 • Doktor Falsafah (Kesusasteraan Inggeris)
Rentas Jabatan
 • Doktor Falsafah (Linguistik Perbandingan Gunaan)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Literasi)
 • Doktor Falsafah (Penterjemahan dan Interpretasi)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Wacana)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Sastera dan Budaya)
Jabatan Bahasa Asing
 • Doktor Falsafah (Bahasa Arab)
 • Doktor Falsafah (Kesusasteraan Cina)
Jabatan Komunikasi
 • Doktor Falsafah (Komunikasi Kemanusiaan)
 • Doktor Falsafah (Komunikasi Massa)
 • Doktor Falsafah (Komunikasi Korporat)

 

Master Sastera (MA) dan Master Sains (MSc)  

Secara Penyelidikan

JABATAN PROGRAM
Master Sastera
Jabatan Bahasa Melayu
 • Master Sastera (Bahasa Melayu)
 • Master Sastera (Kesusasteraan Melayu)
Jabatan Bahasa Inggeris
 • Master Sastera (Bahasa Inggeris)
 • Master Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
Rentas Jabatan
 • Master Sastera (Linguistik Perbandingan Gunaan)
 • Master Sastera (Pengajian Literasi)
 • Master Sastera (Penterjemahan dan Interpretasi)
 • Master Sastera (Pengajian Wacana)
 • Master Sastera (Pengajian Sastera dan Budaya)
Jabatan Bahasa Asing
 • Master Sastera (Bahasa Arab)
 • Master Sastera (Kesusasteraan Cina)
Master Sains
Jabatan Komunikasi
 • Master Sains (Teknologi Komunikasi)
 • Master Sains (Kewartawanan)
 • Master Sains (Komunikasi Kemanusiaan)
 • Master Sains (Komunikasi Pembangunan)
 • Master Sains (Komunikasi Keorganisasian)

 

Master                                           

Secara Kerja Kursus

JABATAN  PROGRAM 
Jabatan Bahasa Melayu
 • Master Bahasa Melayu
 • Master Kesusasteraan Melayu
Jabatan Bahasa Inggeris
 • Master Linguistik Gunaan
 • Master Kesusasteraan Dunia
Jabatan Komunikasi
 • Master Komunikasi Korporat

 

 

 

Kemaskini:: 21/09/2023 [puteri]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
SXENXAs~