Syarat Kemasukan | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» AKADEMIK » Program Pra Siswazah (Program Trimester) » Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum Matrikulasi / Asasi

Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf

Telah mengambil MUET

(Masih dalam sah tempohlaku 5 tahun)

Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

Mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am.

Mempunyai Asasi Sains Pertanian UPM / Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM / Asasi Pintar UKM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

Mempunyai Diploma UA / Politeknik /IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

ATAU

Mempunyai STPM tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

ATAU

Mempunyai Matrikulasi / Asasi tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

Lulusan Sekolah Sukan Malaysia / GCE ALevel / International Baccalaureate Diploma / Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Syarat Khas Program

Program

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum

Matrikulasi / Asasi

Kelayakan Minimum Diploma

/ Setaraf

Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian

Memenuhi Syarat Am Universiti 

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam matapelajaran Bahasa Melayu; 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA 

SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00; 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Memenuhi Syarat Am Universiti 

SERTA 

SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Bacelor Sastera Bahasa Inggeris dan Linguistik dengan Kepujian

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

ATAU 

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaa sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

ATAU 

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaa sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

DAN 

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaa sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM. 

Bacelor Sastera Bahasa Arab dengan Kepujian

Memenuhi Syarat Am Universiti 

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran Bahasa Arab 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab 

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Jiddan (Sangat Baik) pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA 

SYARAT KHAS PROGRAM 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA 

SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Bacelor Komunikasi dengan Kepujian

Memenuhi Syarat Am Universiti

SERTA 

SYARAT KHAS PROGRAM 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

Memenuhi Syarat Am Universiti 

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

DAN 

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

Memenuhi Syarat Am Universiti 

SERTA

SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

 

SYARAT TAMBAHAN KEPADA SYARAT AM UNIVERSITI BAGI CALON LEPASAN DIPLOMA DARIPADA UNIVERSITI SWASTA (US)

 

  1. US yang mengeluarkan calon hendaklah berdaftar dengan MQR.
  2. US mendapat penarafan kesetaraan daripada MQA sekurang-kurangnya pada TIER 4:Sangat Baik.
  3. Calon telah mengambil sekurang-kurangnya 90 jam kredit di peringkat Diploma.
  4. Calon mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

 

Kemaskini:: 05/03/2023 [amira.rahim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
SWMKCAY~