JK Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» PERIHAL KAMI » Jawatankuasa » JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pengenalan

Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi bertujuan untuk memastikan keadaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang baik dan sejahtera di tempat kerja. JKKP bertanggungjawab untuk melindungi dan memantau kesejahteraan pekerja, termasuk pensyarah, kakitangan sokongan, dan pelajar yang terlibat dalam aktiviti fakulti.

Objektif Pelaksanaan

Objektif utama JKKP, menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan mengenal pasti, mengawasi, dan mengurangkan risiko dan bahaya di tempat kerja. Ini bertujuan untuk mengurangkan kemungkinan kecederaan, penyakit yang berpunca daripada pekerjaan, atau kemalangan yang berlaku di dalam fakulti.

Fungsi JKKP

  1. Penyediaan dan pelaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan: JKKP akan membantu membentuk dan melaksanakan dasar dan prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan piawaian yang berlaku dengan dapatan nasihat daripada Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM. Ini termasuk mengeluarkan garis panduan, prosedur operasi standard, dan amalan terbaik untuk memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah efektif.

  2. Pemeriksaan dan penilaian risiko: JKKP akan membantu (PPKKP) UPM menjalankan pemeriksaan dan penilaian risiko di tempat kerja untuk mengenal pasti bahaya potensi dan mengukur risiko yang berkaitan, dengan melibatkan pengkajian aspek, seperti kebersihan, keadaan bangunan, peralatan, dan aktiviti kerja yang berkaitan.

  3. Pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan: JKKP akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangkan risiko dan bahaya di tempat kerja, termasuk mengenal pasti peralatan perlindungan diri yang sesuai, memberikan latihan kepada pekerja tentang penggunaannya, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan.

  4. Rundingan dan latihan: JKKP dengan kerjsama PPKKP UPM akan menyediakan rundingan dan latihan kepada pekerja dan pelajar tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, termasuk menyampaikan maklumat tentang bahaya kerja yang ada, cara mengendalikan peralatan dengan selamat, dan prosedur tindakan kecemasan.

  5. Pemantauan dan pelaporan: JKKP akan memantau keadaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di fakulti dan menyediakan laporan berkala kepada PPKKP UPM, termasuk melaporkan kemalangan, kejadian tidak dijangka, atau penyakit pekerjaan yang berlaku serta mengambil tindakan pemulihan yang diperlukan.

  6. Promosi budaya keselamatan: JKKP akan menggalakkan kesedaran dan kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja dan pelajar, termasuk menyampaikan program kesedaran, mengadakan kempen, dan memberikan motivasi untuk memupuk budaya keselamatan yang positif di tempat kerja.

Pautan berkaitan:

Laman OSHonline UPM: (http://www.oshonline.upm.edu.my/)
Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM: (http://www.osh.upm.edu.my/)
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH): (http://www.dosh.gov.my)
Institut Keselamatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH): (http://www.niosh.com.my)

 

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 2023-2025

Kemaskini:: 30/01/2024 [amira.rahim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
SXEPXAP~