Staff Directory | FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
» DEPARTMENT » Malay Language Department » Staff Directory

Staff Directory

 

Assoc. Prof. Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi

Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

M.A (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

B.A (Hons.) Kesusasteraan Melayu (UPM)

Research Field: Sastera Kanak-kanak dan Remaja; Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu

Room No.: A136

Tel: 03-9769 8787

E-mail: nrafidah@upm.edu.my

   

Madam Nurulhuda Kamarul Arifin

Administrative Assistant

Assistant Office Secretary Head of Department

Tel: 03-9769 8787

E-mail: ka_nurulhuda@upm.edu.my

   
 

Prof. Datuk Dr. Siti Zainon Ismail (Sasterawan Negara)

Ph.D (Seni Budaya) (UM)

M.A (UKM)

B.A (Akademi Seni Rupa, ASRI Indonesia)

Research Field: Sejarah dan Estetika Seni, Kesenian Melayu Tradisional, Falsafah Kebudayaan dan Kesenian, Tekstil dan Busana Alam Melayu, Estetika Puisi dan Sastera, Sejarah Seni Lukis dan Falsafah Seni Rupa Nusantara, Seni Budaya dan Warisan Nusantara

   
  
   

Prof. Dr. Vijayaletchumy A/P Subramaniam

Ph.D (Psikolinguistik) (UPM)

M.A (Psikolinguistik) (UPM)

B.A (Hons.) Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)

Cert. Ed. (Maktab Perguruan Kinta)

Research Field: Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Terjemahan

Room No.: A016

E-mail: vletchumy@upm.edu.my

   
   

Prof. Madya Dr. Norazlina Hj. Mohd Kiram

Ph.D (Sosiolinguistik) (UM)

M.A (Sosiolinguistik) (UM)

B.Ed. PBMP (UPM)

Research Field: Sosiolinguistik, Strategi Komunikasi, Adat dan Budaya, Pengajaran Bahasa Melayu

Room No.: A139

E-mail: noraz@upm.edu.my

   

Prof. Madya Dr. Rohaidah Kamaruddin

Ph.D (Bahasa Melayu) (UPM)

M.A (Bahasa Melayu) (UPM)

B.A (Hons.) Bahasa Jepun (University of Kyorin, Tokyo)

Research Field: Psikolinguistik, Terapan Budaya, TESL

Room No.: IDEAL 28

E-mail: rohaidah_k@upm.edu.my

   

Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani

Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UKM)

M.A (Persuratan Melayu) (UKM)

B.Ed. PBMP (UPM)

Research Field: Kesusasteraan Melayu Moden; Kesusasteraan Islam; Persuratan Baru

Room No.: A207

E-mail: zariat@upm.edu.my

   
 

Prof. Madya Dr. Adi Yasran Abdul Aziz

Ph.D (Linguistik) (UKM)

Master of Modern Language Studies (UM)

B.A (Hons) Bahasa Melayu (UM)

Research Field: Fonologi dan Filologi; Sistem Tulisan Jawi

Room No.: A215

E-mail: adi@upm.edu.my

   
 

Prof. Madya Dr. Kamariah Kamarudin

Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UM)

M.A (Persuratan Melayu) (UKM)

B.A (Hons.) Pengajian Media (UM)

Research Field: Kesusasteraan Islam dan Penulisan Kreatif

Room No.: A143

E-mail: kkamaria@upm.edu.my

   
 

Prof. Madya Dr. Roslina Abu Bakar

Ph.D (Pengajian Melayu) (UM)

M.A (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

B.Ed. PBMP (UPM)

Research Field: Tradisi Lisan; Cerita Rakyat Melayu; Manuskrip Melayu Tradisional

Room No.: A221

E-mail: lynabubakar@upm.edu.my

 

Prof. Madya Dr. Salmah Jan Noor Muhammad

Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

M.A (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

B.A (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)

Research Field: Kesusasteraan Melayu, Sastera dan Budaya, Karya Agung Melayu, Filologi dan Kajian Manuskrip Melayu

Room No.: A017

E-mail: salmahjan@upm.edu.my

   
 

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohamad

Ph.D (Tari Kontemporari Melayu dan Pengurusan Seni) (UKM, ATMA)

M.Sc. (Pemasaran Antarabangsa) (Strathclyde University, Glasgow, Scotland)

B.A (Hons.) Pemasaran (UiTM)

Research Field: Teater, Pengurusan Seni, Budaya

Room No.: A033

E-mail: zulkiflimohamad@upm.edu.my

   
   
 

Dr. Rahimah Hamdan

Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

M.A (Persuratan Melayu) (UKM)

B.A (Hons.) Persuratan Melayu (UKM)

Research Field: Manuskrip Melayu; Kesusasteraan Melayu Tradisional; Kesusasteraan Melayu Transisi Tradisional-Moden; Budaya dan Warisan Melayu

Room No.: A152

E-mail: rahimahh@upm.edu.my

   
 

Dr. Fazilah Husin

Ph.D (Drama dan Teater) (USM)

M.A (Persuratan Melayu) (UKM)

B.A (Hons.) Persuratan Melayu (UKM)

D.Ed. Pengajian Am dan Kesusasteraan Melayu (UKM)

Research Field: Drama dan Teater Melayu, Penonton dan Pembudayaan Teater

Room No.: B105

E-mail: fazilahh@upm.edu.my

   

Dr. Sharil Nizam Sha'ri

Ph.D (Psikolinguistik) (UPM)

M.A (Linguistik) (UPM)

B.A (Hons.) Komunikasi Massa (UiTM)

Research Field: Penerbitan Ilmiah; Penyuntingan; Penulisan Akhbar; Psikolinguistik

E-mail: sharil@upm.edu.my

   

Dr. Rozita Che Rodi

Ph.D (Bahasa Melayu) (UPM)

M.A (Bahasa Melayu) (UPM)

B.A (Hons.) Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)

Research Field: Semantik; Semantik Budaya, Semantik Leksikal, Medan Semantik, Pemikiran dan Peradaban Melayu

Room No.: A142

E-mail: ita_cherodi@upm.edu.my

   

Dr. Zuraini Jusoh

Ph.D PBMP (UPM)

M.Sc. PBMP (UPM)

B.A (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)

Research Field: Linguistik Terapan; Bahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Room No.: A030

E-mail: zurainijusoh@upm.edu.my

   

Dr. Nur Fatiha Fadila Abu Bakar

Ph.d (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

M.A (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

B.A. (Hons) (Penulisan Kreatif) (ASWARA)

Research Field: Kesusasteraan Melayu Moden; Persuratan Baru; Penulisan Kreatif

Room No.: A224

E-mail: fatiha@upm.edu.my

 

   
   

Puan Ernawita Atan

M.A (Linguistik) (UM)

B.A (Linguistik) (UPM)

Research Field: Linguistik Bandingan; Sosiolinguistik; Dialektologi

Room No.: A146

E-mail: erna@upm.edu.my

   
   

Prof. Madya. Dr. Che Ibrahim Salleh

Ph.D (Bahasa Melayu) (UPM)

M.Sc. PBMP (UPM)

B.Litt. (Hons.) Persuratan Melayu (UKM)

D.Ed. Pedagogi Bahasa dan Kesusasteraan (UKM)

Research Field: Linguistik Terapan; Tatabahasa 

Room No.: A113

E-mail: cibrahim@upm.edu.my

   

Dr. Kavenia Kunasegran

PhD (Bahasa Melayu) (UPM)

M.A. (Bahasa Melayu) (UPM)

B.A. (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)

Sijil Penterjemahan (ITBM)

Research Field: Penterjemahan, Psikolinguistik

E-mail: kavenia@upm.edu.my

Updated:: 31/10/2023 [amira.rahim]

MEDIA SHARING

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
BWLdJAq~