Latar Belakang | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» JABATAN » Jabatan Bahasa Melayu » Latar belakang

Latar belakang

Pengenalan

Jabatan Bahasa Melayu memberikan tumpuan kepada pembangunan bahasa Melayu dari aspek kemahiran bahasa, tatabahasa, dan linguistik. Dalam bidang Kesusasteraan Melayu, tumpuan diberikan kepada penjenisan, kritikan dan penghasilan karya kreatif. Selain itu, Jabatan juga turut memberikan tumpuan kepada kebudayaan Melayu. Semua aspek ini diketengahkan melalui aktiviti pengajaran, penyelidikan, penerbitan, pengembangan dan perundingan. Jabatan ini juga memberikan perhatian kepada aspek terjemahan dan penulisan kerana kedua-duanya kian jelas keperluannya dalam konteks pembangunan negara pada masa hadapan.

Penyusunan dan pengintegrasian aspek dan bidang tumpuan ini adalah selaras dengan konsep dan matlamat pendekatan bersepadu dan kajian bahasa yang menyatukan aspek linguistik, kesusasteraan, dan kebudayaan sebagai wadah pembentukan tamadun. Tumpuan seperti ini juga dilagang secara bersama untuk memastikan bahawa disiplin ilmu akan dapat berkembang dengan luas dan terancang. Selain itu, penubuhan jabatan ini juga mengambil kira perancangan program baharu pada masa akan datang agar pewujudannya dapat memberikan sumbangan yang berkesan dan bermakna untuk memenuhi aspirasi rakyat dan keperluan negara.

 

Objektif

 • Meningkatkan kegiatan pengajaran kebahasaan dan kesusasteraan hingga peringkat pascasarjana demi menjanakan individu yang dinamik dengan keterampilan dalam bidang berkenaan yang diperlukan untuk pasaran kerja global.
 • Mengukuhkan keterampilan graduan dalam pelbagai bahasa dan sastera supaya lebih berwibawa dan berbobot; demi memenuhi keperluan sumber tenaga yang memahami budaya ilmu dan memupuk integrasi nasional.
 • Melaksanakan aktiviti penyelidikan dan penerbitan dalam bidang kebahasaan dan kesusasteraan dengan lebih proaktif.
 • Meningkatkan kegiatan peristilahan dan penterjemahan untuk membendung kenaifan ilmu.
 • Melaksanakan aktiviti pengembangan dan perkhidmatan profesional lebih berkesan dan mapan untuk memartabatkan bahasa Melayu.

 

Program yang Ditawarkan

Prasiswazah (Sepenuh Masa)

 • Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
 • Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian

 

Prasiswazah (Trimester – Separuh Masa)

 • Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian

 

Pascasiswazah – Master (Secara Penyelidikan)

 • Master Sastera (Bahasa Melayu)
 • Master Sastera (Kesusasteraan Melayu)

 

Pascasiswazah – Master (Secara Kerja Kursus)

 • Master Bahasa Melayu
 • Master Kesusasteraan Melayu

 

Pascasiswazah – Doktor Falsafah (PhD)

 • Doktor Falsafah (Bahasa Melayu)
 • Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)

 

Kemaskini:: 12/10/2023 [norhidayatul]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
SWMKCAi~