Jabatan Bahasa Melayu | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» STAF » STAF AKADEMIK » Jabatan Bahasa Melayu

Jabatan Bahasa Melayu

 

KETUA JABATAN

 

 

PROF. MADYA DR. ZAITUL AZMA BINTI ZAINON HAMZAH
Ph.D. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. Ed. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
Diploma Penterjemahan
Sijil Perguruan Pendidikan Awal Kanak-kanak (Maktab Perguruan Kinta)
Bidang Penyelidikan: Kajian Pragmatik; Makna Bahasa, Pemikiran dan Budaya;
Kajian Linguistik Kontrastif
Tel: 03-9769 8672
No. Bilik: A025
 
 
ROZLINAWATI BINTI ABDUL WAHAB
Pembantu Tadbir Kanan
Pejabat Ketua Jabatan Bahasa Melayu
Tel: 03-9769 8787

 

PROFESOR

 

 

 
PROF. DR. NORMALIZA BINTI ABD RAHIM
Ph.D. (University of Nottingham, UK)
M. Sd. Teknologi Pendidikan
B. Ed. (TESL) (Universiti Putra Malaysia)
Cert. Ed. TESL (Maktab Perguruan Kinta)
Cert. Sp. TESL (Maktab Perguruan Ilmu Khas)
Cert. ICT (Cambridge)
Cert. ICT (London)
Bidang Penyelidikan: Bahasa, Media dan Teknologi; Sastera Kanak-kanak dan Remaja; Kajian Wacana
Tel: 03-9769 8766
No. Bilik: A032
 
 

 

PROF. DR. VIJAYALETCHUMY A/P SUBRAMANIAM
Ph.D. Psikolinguistik (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Psikolinguistik (Universiti Putra Malaysia)
B. A. (Hons) Bahasa dan Linguistik Melayu (Universiti Putra Malaysia)
Cert. Ed. (Maktab Perguruan Kinta)
Bidang Penyelidikan: Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa; Terjemahan dan Peristilahan
Tel:03-9769 8680
No. Bilik: A016
 
 

 

PROFESOR MADYA

 

PROF. MADYA DR. ARBA'IE BIN SUJUD
Ph.D. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Kesusasteraan Melayu Moden (Universiti Putra Malaysia)
B. Ed. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
Cert. Ed. (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Bahasa dan Sastera; Stilistik
Tel: 03-9769 6866/8662
No. Bilik: Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) (Jaringan Industri dan Masyarakat)/IDEAL 40
 

PROF. MADYA DR. AHMAD MAHMOOD BIN MUSANIF
Ph.D. Analisis Wacana (Universiti Malaya)
M. A. Semantik (Universiti Malaya)
B. A. (Hons) Pengajian Melayu (Universiti Malaya)
Bidang Penyelidikan: Analisis Wacana; Teori Linguistik
Tel: 03-9769 8746
No. Bilik: IDEAL 27
 
 

 

 

PROF. MADYA DR. CHE IBRAHIM BIN SALLEH
Ph.D. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. Sc. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
B. Litt. (Hons) Persuratan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Diploma Ed. Pedagogi Bahasa dan Kesusasteraan (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Linguistik Terapan; Tatabahasa
Tel: 03-9769 8748
No. Bilik: A113
 
 

PROF. MADYA DR. ADI YASRAN BIN ABDUL AZIZ
Ph.D. Linguistik (Universiti Kebangsaan Malaysia)
M. MLS Linguistik (Universiti Malaya)
B. A. (Hons) Bahasa Melayu (Universiti Malaya)
Bidang Penyelidikan: Fonologi dan Filologi; Sistem Tulisan Jawi
Tel: 03-9769 8761
No. Bilik: A215
 
 

    

 
PROF. MADYA DR. MOHD ZARIAT BIN ABDUL RANI
Ph.D. Kesusasteraan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
M. A. Persuratan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
B. Ed. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Teori dan Kritikan Sastera; Gagasan Persuratan Baharu; Sastera Popular
Tel: 03-9769 8745
No. Bilik: A207
 

 
 
PROF. MADYA DR. KAMARIAH BINTI KAMARUDIN
Ph.D. Sastera Melayu Moden (Universiti Malaya)
M. A. Persuratan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
B. A. (Hons) Pengajian Media (Universiti Malaya)
Bidang Penyelidikan: Kesusasteraan Melayu Moden; Kesusasteraan Islam; Penulisan Kreatif
Tel: 03-9769 8755
No. Bilik: A143
 
 
 
 
 
PROF. MADYA DR. NIK RAFIDAH BINTI NIK MUHAMAD AFFENDI
Ph.D. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. A. (Hons) Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Sastera Kanak-kanak dan Remaja; Kritikan dalam 
Kesusasteraan Melayu
Tel: 03-9769 8731
No. Bilik: A136
 
 

 

 
PROF. MADYA DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD
Ph.D. Tari Kontemporari Melayu dan Pengurusan Seni (Universiti Kebangsaan Malaysia, ATMA)
M. Sc. Pemasaran Antarabangsa (Strathclyde University, Glasgow, Scotland)
B. A. (Hons) Pemasaran (UiTM)
Bidang Penyelidikan: Pengurusan Seni dan Teater
Tel: 03-9769 8727
No. Bilik: A033
 
 
 
PROF. MADYA DR. NORAZLINA BINTI HAJI MOHD KIRAM
Ph.D. Sosiolinguistik (Universiti Malaya)
M. A. Sosiolinguistik (Universiti Malaya)
B. Ed. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Kesantunan Berbahasa; Adat dan Budaya; Strategi Berbahasa
Tel: 03-9769 8722
No. Bilik: A139
 
 

 

PENSYARAH KANAN

 

    

DR. JAMA'YAH BINTI ZAKARIA
Ph.D. in Information Sciences (Loughborough University, UK)
M. A. in Publishing Studies (University of Stirling, UK)
B. A. (Hons) Sosiologi dan Antropologi (Universiti Malaya)
Bidang Penyelidikan: Perekaan dan Penerbitan Buku, Jurnal Bercetak serta  Digital; Pengurusan Maklumat; Kemahiran Berfikir
Tel: 03-9769 8754
No. Bilik: IDEAL 43
  

      

 

 

 
 
DR. NOR AZUWAN BINTI YAAKOB
Ph.D. Retorik Penulisan Kewartawanan Melayu (Universiti Malaya)
M. Sc. Pengajian Penerbitan (Universiti Malaya)
B. Sc. Komunikasi Massa (UiTM)
Diploma Pengajian Penerbitan (Universiti Malaya)
Diploma Ed. Bahasa Melayu dan Sejarah (UIAM)
Diploma Reka Bentuk dan Grafik Komputer (Institut Teknologi Maklumat Cosmopoint)
Bidang Penyelidikan: Penulisan Saintifik, Teknikal dan Profesional; Retorik Kewartawanan; Penerbitan
Tel: 03-9769 8753
No. Bilik: A136
 
 
 

 

DR. FAZILAH BINTI HUSIN
Ph.D. Drama dan Teater (Universiti Sains Malaysia)
M. A. Persuratan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
B. A. (Hons) Persuratan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Diploma Ed. Pengajian AM dan Kesusasteraan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Penonton Teater; Drama dan Teater Melayu; Teater
sebagai Kaedah Pengajaran
Tel: 03-9769 8699
No. Bilik: B105
 
 
 

 

DATIN DR. HASNAH BINTI MOHAMAD
Ph.D. Linguistik Terapan (Universiti Kebangsaan Malaysia)
M. MLS Bahasa Moden (Universiti Malaya)
B. Sc. (Hons) Biologi (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Diploma Sc. (UiTM)
Bidang Penyelidikan: Leksikografi; Terminologi dan Terminografi; Leksikal
Tel: 03-9769 8741
No. Bilik: A022
 
 
 

DR. SALMAH JAN BINTI NOOR MUHAMMAD
Ph.D. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. A. Bahasa dan Linguistik Melayu (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Ilmu Diplomatik Kesultanan Melayu; Warkah Melayu; Filologi Melayu
Tel: 03-9769 8676
No. Bilik: A017
 
 
 

DR. ROHAIDAH BINTI KAMARUDDIN
Ph.D. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. A. (Hons) Bahasa Jepun (University of Kyorin, Tokyo)
Bidang Penyelidikan: Psikolinguistik Terapan
Tel: 03-9769 8771
No. Bilik: IDEAL 28
 
 

 

DR. SHARIL NIZAM BIN SHA'RI
Ph.D. Psikolinguistik (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Linguistik (Universiti Putra Malaysia)
B. A. (Hons) Komunikasi Massa (UiTM)
Bidang Penyelidikan: Penerbitan Ilmiah; Penyuntingan; Penulisan Akhbar; Psikolinguistik
Tel: 03-9769 8567
No. Bilik: A
 
 
 

     

 

DR. ROZITA BINTI CHE RODI
Ph.D. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Bahasa Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. A. (Hons) Bahasa dan Linguistik Melayu (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Semantik Budaya 
Tel: 03-9769 8715
E-mel: ita_cherodi@upm.edu.my
No. Bilik: A142
 
 
 
 
 

     

 

DR. ROSLINA BINTI ABU BAKAR
Ph.D. Pengajian Melayu (Universiti Malaya)
M. A. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. Ed. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Tradisi Lisan; Cerita Rakyat Melayu; Manuskrip Melayu Tradisional
Tel: 03-9769 8720
No. Bilik: A221
 
 
 

 

DR. HALIS AZHAN BIN MOHD. HANAFIAH
Ph.D. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
M. A. Kesusasteraan Melayu (Universiti Putra Malaysia)
B. Ed. TESL (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Penulisan Kreatif; Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja; Penterjemahan Kesusasteraan
Tel: 03-9769 8794
No. Bilik: B116
 
 
 

DR. ZURAINI BINTI JUSOH
Ph.D. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
M. Sc. PBMP (Universiti Putra Malaysia)
B. A. Bahasa dan Linguistik Melayu (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Prospek Kerjaya Bidang Bahasa Melayu; Potensi Bidang Bahasa Melayu
Tel: 03-9769 8709
No. Bilik: A030
 

PENSYARAH

     
 
PUAN RAHIMAH BINTI HAMDAN
M. A. Kesusasteraan Melayu Tradisional (Universiti Kebangsaan Malaysia)
B. A. (Hons) Kesusasteraan Melayu (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Manuskrip Melayu; Karya Historiografi Melayu; Kesusasteraan Undang-undang dan Ketatanegaraan; Sastera Hikayat dan Panji; Autobiografi dan Biografi dalam Pensejarahan Melayu
Tel: 03-9769 8758
No. Bilik: A152
 
Scopus author ID: 56096187900
ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-6152-273X
 
 
 
 
PUAN ERNAWITA BINTI ATAN
M. A. Linguistik (Universiti Malaya)
B. A. Linguistik (Universiti Putra Malaysia)
Bidang Penyelidikan: Linguistik Bandingan; Sosiolinguistik; Dialektologi
Tel: 03-9769 8705
No. Bilik: A146
 
 

 

Kemaskini:: 15/08/2019 [fazilanorintan]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661/8760/87
03-9769 3727
B1566421814