Program Penyelidikan | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» PENYELIDIKAN » Program Penyelidikan » Program Penyelidikan

Program Penyelidikan

Tajuk : Komunikasi, Media dan Masyarakat

Jabatan : Jabatan Komunikasi

Ketua Program : Professor Dr. Ezhar Tamam

Emel : ezhar@upm.edu.my

Kumpulan Penyelidik : 
1. Interaksi Sosial dan Penglibatan Kepelbagaian – Prof. Madya Dr. Jusang Bolong

2. Pengeluaran, penggunaan dan kesan media – Prof. Dr. Mohd. Salleh Hassan

3. Komunikasi untuk Kecemerlangan Organisasi– Prof.  Madya Dr. Zulhamri Abdullah

Objektif Program :
Untuk memajukan pemahaman mengenai cara-cara di mana komunikasi, maklumat, media dan teknologi komunikasi boleh menangani cabaran pembangunan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kesihatan, pendidikan dan persekitaran di peringkat individu, organisasi, masyarakat dan negara.

Tajuk : Kajian wacana, Pemerolehan dan Penggunaan Bahasa

Jabatan : Jabatan Bahasa Inggeris

Ketua Program : Prof. Madya Dr. Shameem Mohd Rafik Khan@ Rafik-Galea


Emel : shameem@upm.edu.my

Kumpulan Penyelidik :
1. Pemerolehan Bahasa, Pembelajaran dan Penilaian Konteks Pelbagai - Prof. Madya Dr. Tan Bee Hoon

2. Kajian Wacana dan Penggunaan Bahasa- Prof. Madya Dr. Shameem Mohd Rafik Khan @ Rafik-Galea

3. Cabaran dan Kelestarian Ecolinguistic - Prof. Dr. Chan Swee Heng

4. Literasi Kritikal untuk Zaman Maklumat –Prof. Madya Dr. Mardziah Hayati Abdullah

5. Neurolinguistics dan Perwakilan Mental Ilmu Linguistik dan Dunia – Prof. Madya Dr. Yap Ngee Thai

Objektif Program : 
Program penyelidikan ini memberi tumpuan kepada kajian dalam wacana, pemerolehan bahasa dan penggunaan bahasa. Ia bertujuan untuk mengkaji teori-teori dan amalan bahasa lisan, bertulis, dan ditandatangani; bentuk mod / multimedia komunikasi; penilaian bahasa dalam pelbagai konteks; dan berkembang sistem ecolinguistic.

Tajuk : Epistemologi dalam Bahasa, Linguistik dan Sastera

Jabatan : Jabatan Bahasa Melayu

Ketua Program : Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani

Emel : zariat@upm.edu.my

Kumpulan Penyelidik :
1. Bahasa, Kebudayaan dan Pemikiran dalam Masyarakat Melayu - Prof. Dr. Hashim bin Musa 

2. Terjemahan dan Interpretasi - Prof. Madya Dr. Muhammad Fauzi Jumingan

3. Narratology dalam Kesusasteraan – Prof. Maday Dr. Noritah Omar 

Objektif Program :
Meneroka aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya dan epistemologi dalam bahasa, linguistik dan kesusasteraan.

Tajuk : Permainan, Gamifikasi untuk Kejuruteraan Sosial

Jabatan : Jabatan Bahasa Melayu

Ketua Program : Prof. Madya Dr. Normahdiah Sheik Said

Emel : normahd@upm.edu.my

Objektif Program :
Tujuan program penyelidikan ini adalah untuk mewujudkan satu komuniti penyelidikan yang memberi tumpuan kepada permainan dan gamification untuk kejuruteraan sosial, pembangunan negara dan kekayaan.


Kemaskini:: 14/11/2013 [ctsakinah]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661/8760/87
03-9769 3727
B1566418331