PENERBITAN JURNAL | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

» PENERBITAN JURNAL

PENERBITAN JURNAL

 COVER JLC 

     JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA   Pada 2013, siri...selanjutnya...
 JOURNAL OF LANGUAGE AND COMMUNICATION The Journal of Language and Communication (JLC) is...selanjutnya...
ASIAN JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION Asian Journal of Applied Communication (AJAC)...selanjutnya...
B1611342151