Program Pengajian | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» AKADEMIK » Prasiswazah (Sepenuh Masa) » Program Pengajian

Program Pengajian

Kurikulum program Bacelor sastera dan Bacelor Komunikasi telah digubal dengan berdasarkan pendekatan holistic untuk menjanakan individu yang seimbang dan mempunyai ketrampilan yang perkasa dalam bahasa, kesusasteraan dan komunikasi, di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai disiplin ilmu.

Pada semester pertama, pelajar diberi pendidikan umum sebagai asas dan latar belakang untuk memahami kursus selanjutnya. Pelajar akan membuat pengkhususan dalam bidang disiplin yang dipilih melalui semester kedua.

Pelajar akan mengikuti kursus daripada tiga kategori berikut:
- Kursus Umum Universiti
- Kursus Teras (major)
- Kursus Minor


BACELOR SASTERA (B.A.)

BACELOR KOMUNIKASI (B.COMM)


Kemaskini:: 04/04/2013 [azura_i]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661/8760/87
03-9769 3727
B1566417142