Penyelaras Program | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
» AKADEMIK » Pascasiswazah » Penyelaras Program

Penyelaras Program

PROF MADYA DR. ADI YASRAN BIN ABDUL AZIZ
PhD & Master Sastera (MA) Bahasa Melayu - program dengan tesis
Master Bahasa Melayu - program dengan kerja kursus

DR. SALMAH JAN NOOR MUHAMMAD
PhD & Master Sastera (MA) Kesusasteraan Melayu - program dengan tesis
Master Kesusasteraan Melayu - program dengan kerja kursus

DR. ZALINA BINTI MOHD KASIM
PhD & Master Sastera (MA) Bahasa Inggeris - program dengan tesis
Master of Applied Linguistics - program dengan kerja kursus

DR. HARDEV KAUR 
PhD & Master Sastera (MA) Kesusasteraan  Inggeris - program dengan tesis
Master of World Literature - program dengan kerja kursus

PROF. MADYA DR. AB HALIM BIN MOHAMAD
PhD & Master Sastera (MA) Bahasa Arab - program dengan tesis

DR. SER WUE HIONG
PhD & Master Sastera (MA) Kesusasteraan Cina - program dengan tesis

DR. AKMAR HAYATI BINTI AHMAD GHAZALI
PhD/Master Sains (MSc) Komunikasi - program dengan tesis
Master Komunikasi Korporat - program dengan kerja kursus

DR. SALINA BINTI HUSAIN
PhD - program dengan tesis:
PhD (Pengajian Wacana)
PhD (Linguistik Bandingan Terapan)
PhD (Pengajian Sastera dan Budaya)
PhD (Penterjemahan dan Interpretasi)
PhD (Pengajian Literasi)

DR. SALINA BINTI HUSAIN
Master Sastera (MA) - program dengan tesis:
MA (Pengajian Wacana)
MA (Linguistik Bandingan Terapan)
MA (Pengajian Sastera dan Budaya)
MA (Penterjemahan dan Interpretasi)
MA (Pengajian Literasi)

 

 

Kemaskini:: 10/07/2019 [fazilanorintan]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661/8760/87
03-9769 3727
B1566288287