Entry Requirements | FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
» ACADEMIC » Undergraduate Executive Program » Entry Requirements

Entry Requirements

Syarat Am Universiti untuk Calon STPM

-�Lulus dengan kepujian untuk Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia peringkat SPM

-�Telah mengambil MUET; dan

-�Lulus sekurang-kurangnya gred C untuk mata pelajaran Pengajian AM dan gred C dalam 2 matapelajaran lain dalam STPM

-�Mendapat 5 kepujian termasuk BM peringkat SPM

 

Syarat Am Universiti untuk Calon Diploma

-�Lulus dengan kepujian mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia pada peringkat SPM; dan

-�Telah mengambil MUET; dan

-�Mempunyai diploma @ kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia @ diluluskan oleh Senat Universiti.

 

Syarat khas Program

-�Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.

-�Sekurang-kurangnya lulus dengan kepujian Bahasa Inggeris peringkat SPM untuk pengkhususan Bahasa Inggeris, dan pengkhususan Kesusasteraan Inggeris

-�Sekurang-kurangnya lulus gred C+ Bahasa Melayu peringkat STPM untuk pengkhususan Bahasa dan Linguistik Melayu. (Gred E STPM sebelum 2003)

-�Sekurang-kurangnya lulus gred C+ Bahasa Arab peringkat STPM untuk pengkhususan Bahasa Arab. (Gred E STPM sebelum 2003)

-�Sekurang-kurangnya lulus Bahasa Inggeris peringkat SPM untuk Bacelor Komunikasi

-�Mendapat MUET band 4 untuk pengkhususan Bahasa Inggeris

 

 

Updated:: 21/09/2020

MEDIA SHARING

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8661
03-9769 3727
CULcRAZ~