PENERBITAN JURNAL | FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

» PENERBITAN JURNAL

PENERBITAN JURNAL

 COVER JLC 

     JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA (ISSN: 2805-5691) Ketua Editor: Prof....selanjutnya...
 JOURNAL OF LANGUAGE AND COMMUNICATION (ISSN: 2637-0875) Ketua Editor: Prof. Madya...selanjutnya...
ASIAN JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION (ISSN: 2682-7506) Ketua Editor: Prof. Madya Dr....selanjutnya...
Dana Penerbitan Jurnal adalah satu inisiatif yang disediakan untuk membantu...selanjutnya...
WWDVOAX:14:49